پمفلت های آموزش به بیمار

 

 

 

بخش  ccu

 

      فشارخون

 

ادم  ریه

 

                     آمبولی ریوی

 

                   سکته قلبی

 

              سندروم کرونری حاد

 

                     نارسایی قلبی

 

                 فیبریلاسیون دهلیزی

 

 


 

 

 

بخش  اطفال

 

آبله مرغان

 

اوتیسم

 

              پنومونی اطفال     

 

 

 

             

 

                    

 

                  

 

 


 

 

 

بخش جراحی

 

آپاندیست

 

هموروئید

 

                 کاتاراکت

                 

پروستات

 

بلفاروپلاستی

                                            واریکوسل

 

               سنگ ادراری

 

                تانسلکتومی

 

              بی اختیاری ادراری

 

                   هرنی

           

              تعویض مفصل

 

               آبسه پری آنال


 

 

 

بخش داخلی

 

بدو ورود به بخش

 

سکته مغزی

 

            انسداد ریوی مزمن

                 

زخم بستر  1

 

زخم بستر 2

                                            انسولین قلمی

 

           ترومبوز ورید عمقی

 

               آندوسکوپی

 

              دیابت 1

 

                  دیابت 2

           

             

 

              


 

 

 

بخش زایشگاه

 

سرطان پستان

 

حاملگی خارج از رحم

 

            حرکات جنین     

 

 

 

             

 

                    

 

                  

 

 

کپی لینک کوتاه :