اکوکاردیوگرافی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

نام و نام خانوادگی مسئول بخش اکوکاردیوگرافی

طیبه قلی زاده

     
 

تحصیلات

کارشناس پرستاری

   

تلفن تماس

32383014- داخلی 3014    
   نام و نام خانوادگی مسئول فنی                           تخصص  
 
     شعیب دهبندی                                          قلب و عروق
    محمد کاظم علیزاده                                      قلب و عروق 
                  
 
       کپی لینک کوتاه :