بخش اتاق عمل بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس
 
           

نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

نرگس  غلامزاده

     

تحصیلات

کارشناس پرستاری

   

تلفن تماس

32383100-داخلی 3105

   
          پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص 
                
 
              حسین محمدزاده                                  جراح عمومی
                             فرشته رئوفی                                       چشم پزشکی                 
             نسیم شیوا                                            بیهوشی     
        محسن کریمیان                                 جراح عمومی
                                    حسین رهنما                          جراحی کلیه و مجاری ادراری               
                 ابراهیم نباتی                                    جراح مغر و اعصاب
                  معصومه جهانیان                                  گوش حلق و بینی
         خزر ادیب مرادی                                          ارتوپدی 
                                مهدی زارع                                                  ارتوپدی                      
                  الهام ذهبی                                           گوش حلق و بینی
            هدی باقری                                           زنان و زایمان
            فاطمه ملکی زاده                                   زنان و زایمان
                عظیمه گلزار طزرجانی                             زنان و زایمان    
               منصوره سنگچولی مقدم                          زنان و زایمان   
 
                
 
      
 
                   
 

                    
 
 
کپی لینک کوتاه :