بخش جراحی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس
 
           

نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

برات الله اکبری

     

تحصیلات

کارشناس پرستاری

   

تلفن تماس

32383350- داخلی 3350

   
                                                                                                                                                                                      
              پزشکان متخصص بخش 
 
         نام و نام خانوادگی پزشک                             تخصص 
                           
             حسین محمدزاده                                 جراح عمومی
                                                                                            فرشته رئوفی                                      چشم پزشکی                                                                              
                    معصومه جهانیان                                گوش حلق و بینی
                                     خزر ادیب مرادی                                            ارتوپدی                          
                    الهام ذهبی                                       گوش حلق و بینی
                        ابراهیم نباتی                                     جراح معز و اعصاب
           مهدی زارع                                           ارتوپدی
                       حسین رهنما                       جراحی کلیه و مجاری ادراری
             محسن کریمیان                            جراحی عمومی
           
  
پیام سرپرستار :
 
هدف ما ارائه خدمات بهینه جهت بیماران مراجعه کننده به این بخش و افزایش رضایت مندی آنان است.
 اطلاعات بخش:

 تعداد اتاق ها:10             تعداد تخت فعال: 21 تخت        متوسط میانگین اشغال تخت: 70%          متوسط
طول اقامت بیمار: 2 روز

 

 

اقدامات آموزشی انجام شده در بخش:

تهیه پمفلت در زمینه بیماریهای متفاوت و ارائه آن به بیماران

آشنایی پرستار با بیمار و معرفی خود به بیمار

 معرفی محیط و بخش توسط کمک بهیار به بیمار

برگزاری کنفرانس های ماهیانه درون بخشی جهت ارتقای اطلاعات پرستاران

شرکت در جلسات آموزشی برگزار شده در بیمارستان

تهیه و تجهیز کتابخانه بخش
 
تجهیزات موجود در بخش:

دستگاه الکتروشوک، ترالی اورژانس، دستگاه ساکشن، دستگاه پالس اکسیمتری، دستگاه نوارقلب
 
تجهیزات اختصاصی بخش جراحی:

وسایل برقراری تراکشن پوستی- تراکشن اسکلتی- امکانات آتل گیری
                    
 
 
 
 
       فعالیت های بخش جراحی                                  فلوچارت  پذیرش  بیمار 

 

کپی لینک کوتاه :