بخش داخلی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

 
       

    نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

 رضا غلامی

     
 

               تحصیلات

      کارشناس پرستاری

   

               تلفن تماس

323833200- داخلی 3200

   
               پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص   
          
                  بیتا  بقائی                                             داخلی        
       عباس بدرام                                           داخلی
                                                محمد نعیمی پور                               بیماری های عفونی                               
                         فهیمه جعفریان مقدم                       داخلی مغز و اعصاب     
          زهرا سادات موسوی                                  داخلی  
          شعیب دهبندی                                 قلب و عروق
         محمدکاظم علیزاده                            قلب و عروق
       محمدحسین میرجلیلی                       قلب و عروق
     
 
 
                      
 
 
 
 
کپی لینک کوتاه :