بخش ccu بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

 
           

نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش

صدیقه شیروانی

   
 

تحصیلات

کارشناس پرستاری

   

تلفن تماس

32383120- داخلی 3120

   
              پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص 
        
             شعیب دهبندی                                           قلب و عروق
             محمد کاظم علیزاده                                     قلب و عروق
           محمدحسین میرجلیلی                                     قلب و عروق
       
          
 
                   
 
 
                  
 
 
کپی لینک کوتاه :