بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

حرم مطهر حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)

حرم مطهر حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)

باغ گلشن طبس

باغ گلشن طبس

اخبار

1402/11/08 برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان طبس

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان طبس

برنامه کلینیک تخصصی بیمارستان طبس

1402/11/02 جراحی_موفقیت_آمیز_شکستگی_خورد_شده_مفصل_زانو

جراحی_موفقیت_آمیز_شکستگی_خورد_شده_مفصل_زانو

جراحی_موفقیت_آمیز_شکستگی_خورد_شده_مفصل_زانو

1402/10/26 نجات_جان_مادر_از_مرگ

نجات_جان_مادر_از_مرگ

نجات_جان_مادر_از_مرگ