بخش زایشگاه بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

 
           

    نام و نام خانوادگی مسئول بخش

 زکیه غلامی

     
 

               تحصیلات

      کارشناس مامائی

   

               تلفن تماس

32383110- داخلی3110

 
   
              پزشکان متخصص بخش 
 
     نام و نام خانوادگی پزشک                          تخصص   
          
                  منصوره سنگچولی مقدم                            زنان و زایمان     
             هدی باقری                                           زنان و زایمان
            عظیمه گلزار طزرجانی                             زنان و زایمان
                            فاطمه ملکی زاده                                   زنان و زایمان               
                                
پیام سرپرستار :
 
هدف ما ایجاد محیطی آرام و بدون استرس جهت مادران باردار و ارائه خدمات بهینه به آنها و انجام زایمان ایمن و بدون درد به همراه رضایت مندی بیماران می باشد.
 
                    
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
کپی لینک کوتاه :