واحد فناوری اطلاعات بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

 

 

نام و نام خانوادگی مسئول واحد

احمد رجب زاده

     

تحصیلات

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت

   

تلفن تماس

۳۲۳۸۳۰۳۵- داخلی ۳۰۳۶

   

   

 

 

تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

 

سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)، یک نرم‌افزار جامع برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به بیمار جهت ارسال و تبادلات اطلاعات جامع بیمار بین بخشها و سایر مراکز درمانی به منظور تسریع در فرایند مراقبت و درمان بیمار، بهبود کیفیت، افزایش رضایتمندی، و کاهش هزینه‌ها می‌باشد.

 

سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)، برای خودکار نمودن امور بیمارستانها و درمانگاهها مانند؛ گزارش‌دهی نتایج آزمایشات، وارد نمودن دستورات پزشک، تجویز دارو، کنترل موجودی داروخانه، انبار مرکزی، واحد تغذیه، و غیره طراحی شده است وکلیه اقدامات درمانی، دستورات دارویی و خدمات تشخیصی از طریق سیستم به پاراکلینیکها و حتی مراکز اداری از قبیل حسابداری، داروخانه، انبارها، و سایر واحدها ارسال شده و پاسخ آنها دریافت می‌شود. بنابراین، زمان شروع و خاتمه همه اقدامات در سیستم مشخص و قابل پیگیری است .

 

اهداف عمده سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) را به شرح ذیل است:

۱- ارتقاء سطح کارایی پرسنل

۲- حذف رویه‌های تکراری و غیرضروری

۳- استفاده از کامپیوتر بعنوان ابزار کار

۴- استخراج آمار و اطلاعات به روشهای سریعتر و دقیقتر

۵- بهبود کیفی وضع خدمات درمانی

۶- ایجاد یک روش و سیستم کاری مدرن و استاندارد بیمارستانی

۷- برقراری ارتباط داده‌ها با سیستمهای مهندسی پزشکی

۸- برقراری ارتباط اطلاعاتی بین بیمارستانها و مراکز درمانی در سطح کشور

۹- رسیدن به یک بانک اطلاعاتی توزیع شده در سطح کشور و ایجاد ارتباط آن با شبکه‌های بهداشت جهانی

۱۰- ارتقای سطح بهداشت جامعه

 

  منافع سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

۱- منافع کمی: منافع مالی هستند که کاملا قابل اندازه گیری بوده و به استفاده از یک فناوری به خصوص نسبت داده می‌شود. برای مثال استفاده از فناوری در ارائه الکترونیکی دعاوی پزشکی منجر به صرفه‌جویی در زمان و کاهش هزینه نیروی انسانی می‌شود.

۲- منافع کیفی: داده‌های صحیح و دقیق، ارسال سریع داده‌ها، افزایش قابلیت دسترسی و ارتباط بین اجزاء مختلف داده‌ها مزایایی هستند که به سادگی قابل اندازه‌گیری نیستند.

۳- منافع استراتژیک: در درازمدت بر سازمانهای بهداشتی و درمانی مهم و اساسی هستند. جمع‌آوری و تحلیل داده ها مزیت ویژه‌ای برای سازمان محسوب می‌شوند که در طولانی‌مدت پایه و اساس برنامه‌ریزی استراتژیک و تحقیقات بهداشتی و پزشکی می باشند.

 

   مزایای سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)

۱- ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستانها و درمانگاهها

۲- ایجاد نظم منطقی در واحدهای مختلف

۳- افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات شامل؛ پذیرش، ترخیص، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی، خدمات اداری و مالی

۴- ارتقای کیفیت خدمات درمانی به همراه افزایش رضایت‌مندی گیرندگان خدمات

۵- افزایش دقت در تهیه، ثبت، نگهداری و ارسال به موقع گزارشهای درمانی

۶- سامان دادن به جمع‌آوری، تفکیک و استخراج اطلاعات بیمارستانی و درمانگاهی

۷- بهبود اقتصاد و درمان با صرفه‌جویی در وقت پرسنل و جلوگیری از هدر رفتن مواد مصرفی و دارویی

۸- افزایش امکان کنترل مدیریت بر فعالیت های روزمره بیمارستانی و درمانگاهی

۹- امکان دسترسی به آخرین اطلاعات بخش‌های مختلف و نظارت مستقیم بر امور بیمارستانها و درمانگاهها

۱۰ - امکان تهیه گزارشهای مختلف مدیریت

۱۱ - کاهش تخلفات پزشکی: از آنجا که در سیستم HIS ثبت ساعات و فعالیت‌های پزشکی، دقیق و غیرقابل تغییر است، به طور حتم تخلفات پزشکی نیز در سطح بیمارستانها و درمانگاهها‌ها کاهش می‌یابد.

۱۲ - کمک به انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در بیمارستانها و درمانگاهها

13- امکان طبابت از راه دور

 

کپی لینک کوتاه :