کلینیک تخصصی  بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

نام و نام خانوادگی مسئول کلینیک تخصصی

طیبه قلی زاده

     
 

تحصیلات

کارشناس پرستاری

   

تلفن تماس

32383014- داخلی 3014    
درمانگاههای فعال
 
 
                                                                                           درمانگاه اطفال                               درمانگاه زنان و زایمان                             درمانگاه داخلی
 
                                                                                           درمانگاه جراحی عمومی                    درمانگاه چشم                                        درمانگاه  قلب و عروق    
 
                                                                                           درمانگاه داخلی مغز و اعصاب             درمانگاه جراحی مغز و اعصاب                  درمانگاه بیهوشی
 
                                                                                           درمانگاه گوش و حلق و بینی              درمانگاه  عفونی                                      درمانگاه  ارتوپدی      
 
                                                                                           درمانگاه اعصاب و روان                     درمانگاه  تغذیه    
 
 
 
                  
 
       
کپی لینک کوتاه :