۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
۱۴۰۱ جمعه ۶ خرداد
درباره بيمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس یک بیمارستان عمومی که در حا ل حاضر دارای 111 تخت فعال شامل بخشهای بستری جراحی عمومی، ارتوپدی،گوش و حلق و بینی، اورولوژی، چشم ،زنان و زایمان، اطفال، داخلی، عفونی، قلب، اعصاب و روان ،CCU ، ICU، NICUمیباشدکه درآخرین ارزشیابی بعمل آمده درگروه بیمارستانهای درجه یک قرارگرفته است.

خراسان جنوبی- طبس - بلوار شهید قاسم سلیمانی - بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی)
تلفن: 9-32383000-056     دورنگار: 32836252-056   کدپستی     E-mail:btabas [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal