۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
۱۴۰۰ جمعه ۱۲ آذر
درباره بيمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس

بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس یک بیمارستان عمومی که در حا ل حاضر دارای 108 تخت فعال شامل بخشهای بستری جراحی عمومی، ارتوپدی،گوش و حلق و بینی، اورولوژی، چشم ،زنان و زایمان، اطفال، داخلی، عفونی، قلب، اعصاب و روان ،CCU ، ICU، NICUمیباشدکه درآخرین ارزشیابی بعمل آمده درگروه بیمارستانهای درجه یک قرارگرفته است.

خراسان جنوبی- طبس - بلوار مطهری - بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی)
تلفن: 9-32383000-056     دورنگار: 32836252-056   کدپستی     E-mail:btabas [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal